Malacologica Bohemoslovaca – slavíme světový úspěch

FARMA NAHOŠOVICE

10.09.2018

První odchov scalarimorphních jedinců v dějinách výzkumu scalarimorphie!!!

Spolupráce naší farmy s vědeckým výzkumem přináší světový úspěch!

Od poloviny letošního roku spolupracuje naše farma formou materiálního sponzoringu-poskytování geneticky zajímavých netypických hlemýžďů z našeho chovu-privátní etologické stanici PhDr. Jiřího X.Doležala. Prvním takovým jedincem, kterého jsme do chovné stanice zaslali, byl šnek s nápadně dlouhou ulitou. Vědeckým jazykem “scalarimorphní”. To znamená “žebříkovitý”, termín pochází z latiny. Stanici se podařilo scalarimorphní jedince rozmnožit. Jejich potomstvo bylo zcela normální, s typckým tvarem ulity. Scalarimorphie je nápadný jev, ale není přenosný do dalších generací, a scalarimorphní jedinci nemohou vytvořit nový druh šneků s dlouhou ulitou.

Odchov byl dle vědců zabývajících se měkýši-malakologů-prvním odchovem scalarimorphních jedinců v dějinách výzkumu scalarimorphie, proto lze získané poznatky považovat za velmi zajímavé, a byly i publikovány ve vědeckém (takzvaně indexovaném) časopise Malacologica Bohemoslovaca. Autory jsou docentka Lucie Juřičková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a provozovatel naší farmou sponzorované experimentální chovné stanice PhDr. Jiří X. Doležal. Zájemci o článek jej naleznou ve vědeckém časopise (přístup zdarma) zde.

http://mollusca.sav.sk/pdf/17/17.Dolezal.pdf?fbclid=IwAR0JFYpSr6VmS-7iL3nT8qafxQ0ULCdfDes8UjEfayw_Cqj4MbUdo7yu0EI

Text je jako u většiny biologických odborných časopisů pouze v angličtině, ale fotografie jsou srozumitelné a jsou na nich šneci, jaké jste možná ještě nikdy neviděli. Scalarimorphní jedinci mají neznámou četnost, velmi hrubým odhadem připadá jeden scalarimorphní jedinec na sto tisíc až jeden milion hlemýžďů s normální ulitou. Hlemýždi na fotografiích, na kterých byl experimentální odchov uskutečněn, pocházejí z naší farmy.